ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Πολιτική Απορρήτου συναρτάται άμεσα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και περιγράφει τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούμε, όσον αφορά τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας  https://www.pet-pal.gr που ανήκει στην εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΑΚΩΒΙΔΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ που ορίζεται ως επεξεργαστής των προσωπικών δεδομένων . Αυτή η πολιτική τονίζεται ότι δεν ασχολείται με τις πρακτικές μας σχετικά με πληροφορίες που συλλέγονται από οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή μέσο, ούτε την πολιτική που διέπει την συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη πληροφορίων από τρίτους.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών, ενδέχεται οι χρήστες του ιστότοπου, να παρέχουν πληροφορίες που αφορούν στην εκτέλεση της παραγγελίας τους. Οι πληροφορίες που παρέχουν, διέπονται από τους κάτωθι κανόνες, τους οποίους, αποδέχονται με την χρήση των υπηρεσιών του. Εάν οι χρήστες διαφωνούν με τους συγκεκριμένους όρους και την παρούσα Πολιτική θα ήταν καλύτερο να μην χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την Πολιτική Απορρήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Μολαταύτα αναφέρεται ότι βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας καθώς και τα σχετικά προϊόντα που αφορούν την εταιρία μας. Δυνάμει των ανωτέρω, η εταιρία, μπορεί να ανανεώνει και να τροποποιεί τους παρόντες όρους χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες. Έτσι κρίνεται απαραίτητο από την πλευρά των χρηστών το να διαβάζουν τους παρόντες όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται επαρκώς για τις πιθανές αλλαγές στο περιεχόμενο των όρων.

 

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

Υπογραμμίζεται έντονα ότι τηρούμε κατά γράμμα την ισχύουσα νομοθεσία και δεν επιτρέπουμε σε  καμία περίπτωση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών να εγγράφονται στην ιστοσελίδα μας. Εάν επιθυμούν να συσχετισθούν με τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία, τότε είναι απόλυτα υποχρεωτική η συγκατάθεση των γονέων τους, ως υπεύθυνοι και ασκούντες την γονική τους μέριμνα.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ενδεικτικά είναι: το όνομα και το επώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας, η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ο αναγνωριστικός αριθμός τραπεζικής κάρτας, τα δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. GPS κινητό τηλέφωνο), η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), το τηλέφωνο επικοινωνίας και τα δεδομένα υγείας που φυλάσσονται από νοσοκομείο ή γιατρό, οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας. Από δω και στο εξής  θα λέγονται «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Εν όψει των ανωτέρω λεχθέντων, ζητείται από τους χρήστες του συγκεκριμένου ιστότοπου, να  παρέχουν πληροφορίες για τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και ή να στείλουν email στο info@pet-pal.gr. Αποδέκτες των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχουν οι χρήστες, είναι αποκλειστικά και μόνο οι υπάλληλοι και προστεθέντες της εταιρείας στο πλαίσιο της εκτέλεσης των εκάστοτε συμφωνηθεισών συναλλαγών.

 

ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ

Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών των χρηστών. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο επιβεβαιώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της εταιρίας. Από την προσκόμιση και επίδειξη των προσωπικών δεδομένων, συνάγεται σιωπηρά η συναίνεση στη χρήση των δεδομένων αυτών από την εταιρία μας για τους ανωτέρω λόγους και εντός του ανωτέρω πλαισίου των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται.

Η εταιρεία – επεξεργαστής των προσωπικών δεδομένων δεσμεύεται ρητά και με σεβασμό προς τους χρήστες ότι μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σε τρίτα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν και εφόσον: Ι) έχει την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων, ΙΙ) η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία καθίσταται αναγκαία για την αγαστή εκτέλεση των παραγγελιών των επισκεπτών/χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την εταιρεία έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες της ιστοσελίδας της εταιρείας υποβάλλουν σε αυτήν, μόνο εφόσον είναι απόλυτα αναγκαίο για την παροχή υποστήριξης προς την εταιρεία. Τέλος, η διοχέτευση δύναται να πραγματοποιηθεί και μόνο ένα και εφόσον ΙΙΙ) επιβάλλεται να γίνει λόγω νόμιμης συμμόρφωσης με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και μόνο προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Στα δικαιώματα των χρηστών ακόμη εμπεριέχονται: το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, διόρθωσης ανακριβειών, διαγραφής, το δικαίωμα φορητότητας αυτών, περιορισμού της επεξεργασίας και τέλος, εναντίωσης και ανάκλησης της συγκατάθεσης στην επεξεργασία τους.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ

Οι  Υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχουν συμφωνήσει  συμβατικά με την Εταιρεία να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια στο πλαίσιο της συμβατικής εμπιστοσύνης που τους συνδέει με την εταιρία. Στην έννοια της εχεμύθειας συμπεριλαμβάνεται και η μη αποστολή σε τρίτα πρόσωπα δεδομένων των χρηστών άνευ προηγούμενης άδειας της Εταιρείας, η λήψη των κατάλληλων και αναγκαίων προστατευτικών μέτρων αλλά και η προσήκουσα συμμόρφωση προς τους ελληνικούς νόμους και φυσικά στον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (GDPR).


ΧΡΗΣΗ
COOKIES

Η ιστοσελίδα μας  μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα, να λειτουργούν ακώλυτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Τονίζεται ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, ενώ σε κάθε έξοδο από την ιστοσελίδα διαγράφονται αυτόματα. Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες  υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, επειδή οι υπηρεσίες αυτές είναι συνδεδεμένες με cookies.

 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.

 

DATA DELETION

According to the Facebook Platform rules, we have to provide User Data Deletion Callback URL or Data Deletion Instructions URL. If you want to delete your activities for pet-pal.gr, you can remove your activities by the following instructions.

  1. Go to Your Facebook Account’s Setting & Privacy. Click ” Setting “.
  2. Then, go to ” Apps and Websites” and you will see all of your Apps activities.
  3. Select the option box of “Pet Pal Greece Social Login”.
  4. Click ” Remove” button.
  5. Congratulation , you are successfully remove your activities